Oslo: Rammmeavtale IKT-ansvarlig tjenester

Posted in Nyhetsbrev on May 25, 2018


Rammeavtale IKT-ansvarlig tjenester Oslo kommune

Sagene Data sin rammeavtale for IKT-driftstjenester i Osloskolen utløper 30.11.2018. UDE har gjennom brev sendt til skolene 24.5.18. bekreftet at det arbeides med ny rammeavtale for å dekke skolenes behov for IKT-drift. Les brevet her.

I brevet antydes det at ny avtale muligens ikke er på plass i det nåværende avtale utløper 30.11.2018. Hvis det blir realiteten må din skole kontakte UDE på/før denne dato og varsle om at dere ønsker å bruke oss til ny avtale er på plass. Alle våre skolekunder har løpende avtaler med 3 måneders oppsigelse, så det krever ingen ytterligere tiltak fra deres side.

Vi i Sagene Data er trygge på at vi kommer til å være en del av Osloskolen også etter nevnte dato og regner med å levere gode tjenester ved den faste personen dere er vant til hele veien.

Sagene Data er i stadig endring for å dekke det IKT-behovet skolene har og vi tar sikte på å kunne tilby dere god og rimelig drift de neste 100 år!

Kategorier