IKT-rådet

Posted in Nyhetsbrev on Jun 19, 2018


IKT-rådet

Sagene Data er nå involvert i IKT-drift på over 100 skoler og vi ønsker å bidra til bedre erfaringsdeling og diskusjon på tvers av skolene. Vi har sett skoler lykkes med IKT og digitale ferdigheter og vi har sett skoler mislykkes. Verdien av et mislykket prosjekt kan i sum være like stor som fra et vellykket prosjekt - hvis erfaringene deles med andre skoler.

Vi ønsker å starte en gruppe hvis formål skal være;

  1. Erfaringsdeling på tvers av skoleslag og kommuner
  2. Kvalifiserte diskusjoner og workshops om digitale ferdigheter i nåtidens og fremtidens skole

Gruppen vil bestå av kjernepersonell hos Sagene Data, samt skoleledere fra skoler vi drifter. Fortrinnsvis bør dette være skoleledere som har kompetanse, vilje og glødende engasjement for å heve den digitale kompetansen hos elevene. Vi ser for oss møter 4 ganger hvert år. Sagene Data vil invitere, finne egnet lokale og sørge for enkel bevertning. Første møte planlegges i oktober 2018.

Kontakt Stian på 91 33 01 21 / stian@sagenedata.no hvis du vil bli med eller hvis du har forslag til hvem som bør være med.

Vi trenger våkne skoleledere for å bygge fremtiden digitale skole!

Kategorier