Minecraft

Minecraft: Education Edition er en versjon av Minecraft spesielt tilpasset utdanning og bringer klasserommet og pensum til elevene i et miljø de allerede er komfortable med.


M:EE er utformet slik at elevene kan arbeide i team, eller som en hel klasse, for å løse problemer og overkomme utfordringer i spillet. Rike oppgaver og et åpent læringsmiljø fremmer samarbeid og skaper lærende elever og bidrar til å forberede studentene på framtiden.

Tankesett

Folk lærer naturlig gjennom en kombinasjon av observasjon, prøving og feiling og lek-basert praksis. Et åpent læringsmiljø som Minecraft gir elevene frihet til å eksperimentere og utfordre seg selv. Som i det virkelige liv, er det ingen trinn-for-trinn-instruksjoner – elever må prøve, mislykkes og prøve igjen for å oppnå det resultatet de ønsker.


Minecraft lar elever sette sine egne mål og fritt la dem uttrykke kreativitet og kunnskaper.


Elever som omfavner et vekst-tankesett – troen på at de kan lære mer eller bli smartere hvis de jobber jevnt og hardt – kan lære mer, lære raskere og se utfordringer og feil som muligheter til å forbedre sin læring og sine ferdigheter.

Tidslinje

Vårt mål er å skape en varig endring i praksis hos lærere. Dette jobber vi mot via oppfølging over tid gjennom både modellering og deling av opplegg og erfaringer via Teams og OneNote. Nedenfor er en oversikt over et tenkt prosjekt. Dette tilpasses selvsagt skolens behov, men modellering og oppfølging vil alltid være en essensiell del.


Evaluering fra tidligere Minecraft-kurs

Er du enig med det følgende utsagnet:
"Jeg forstår hvordan jeg kan spille Minecraft og er trygg på min evne til å fortsette å spille, utforske og lære på egenhånd."


Er du enig med utsagnet:
"Jeg er klar til å undervise min første time i Minecraft: Education Edition"


Hvor fornøyd er du med kurset i sin helhet?

Kontakt oss

Navn kan ikke stå tomt.
Epost er tomt eller ugyldig format.
Emne kan ikke stå tomt.
Melding kan ikke stå tomt.