post@sagenedata.no +47 92819607

Kurs

Sagene Datas kursholdere er dyktige pedagoger med mange års erfaring fra læreryrket, og kjenner utfordringene i lærerhverdagen.

Det å vite hvilket verktøy som egner seg best til en oppgave, er ikke alltid lett. Lærere har nok å gjøre i løpet av en arbeidsdag, og har ofte ikke tid til å utforske nye muligheter for å utvide undervisningspraksis. Våre konsulenter har god kunnskap om mye ulike programvare og digitale verktøy, og kan hjelpe deg med å finne den beste løsningen for din skole.

Sagene data tilbyr kurs innen mange ulike felt, og vi legger vekt på å alltid tilpasse kursene våre til skolens behov.

I tillegg til tradisjonelle kurs tilbyr vi nettbaserte kurs. Disse er ofte mer effektive enn tradisjonelle kurs, da de er bygget opp av mindre leksjoner som går over et lengre tidsrom. Leksjonene er på rundt 3 minutter hver, og med hjelp av en kunnskapsinnhenting i forkant av kursene, er de tilpasset hver enkelt bruker.

Spartaco Lyche Falchi
IKT-pedagog
spartaco@sagenedata.no

SmartBoard og SMART Notebook
Opplæring i pedagogisk bruk av Smartboard og medfølende programvare. Lær å bruke de interaktive mulighetene et Smartboard gir!
OneNote Klassenotatblokk
OneNote har de siste årene blitt veldig populært rundt omkring i hele verden. Vi hjelper skolen din å finne ut av hvordan OneNote kan brukes både før, under og etter undervisning.
It'slearning
Grunnleggende gjennomgang av ulike verktøy i itslearning, ofte med fokus på planleggingsverktøyet, retting og hvordan lage interaktive prøver.
OneDrive og Sharepoint
Denne pakken er knyttet til Microsoft Office-pakken, men fokuserer på de nettbaserte utgavene av Outlook, Word, PowerPoint og Excel, i tillegg til Sway og Forms.
Office 365
Denne pakken er knyttet til Microsoft Office-pakken, men fokuserer på de nettbaserte utgavene av Outlook, Word, PowerPoint og Excel, i tillegg til Sway og Forms.
Microsoft Office
Denne kurspakken inneholder leksjoner for grunnleggende bruk av Windows 10 og skrivebordsversjonene av Outlook, Word, PowerPoint og Excel.
iPad som produksjonsverktøy
Nettbrett tilbyr mange gode pedagogiske verktøy. Alt fra innlæring av bokstaver til avansert koding og videoredigering. Utvid undervisningspraksisen med nye, flotte produksjonsverktøy!
Lego Education
Grundig opplæring i pedagogisk bruk av Lego i undervisningen. Lego Education gir mulighet til å lage mange ulike roboter som kan knyttes til kompetansemålene innen de fleste fag. Inspirer lærere og elever med interaktiv programmering!
Lego WeDo 2.0
Dette er et Legoprodukt beregnet på barneskolen. Det er lett å komme i gang med både bygging og programmering ved hjelp av intuitive og enkle blokkbaserte verktøy som fungerer på både iPad og PC.
Lego Mindstorms EV3
Dette Legoproduktet er beregnet på litt eldre elever på barnetrinnet, ungdomsskolen eller videregående. Ved hjelp av intuitive blokkbaserte programmeringsverktøy kan man lage alt fra veldig enkle til avanserte programmer som utfører mange ulike oppgaver. Det er egne lærerversjoner av programmet som tilbyr datainnsamling og forslag til opplegg. Støttes av både iPad og PC.

Kontakt oss

Navn kan ikke stå tomt.
Epost er tomt eller ugyldig format.
Emne kan ikke stå tomt.
Melding kan ikke stå tomt.