SAGENE DATA

Positiv, punktlig og proaktiv IKT-skoledrift.

Introduksjonsfilm »

Dataspesialistene i skole

Sagene Data er et firma som lever av god kompetanse og gode referanser.
Jobben vi gjør for deg skal sørge for at du snakker varmt om oss til naboskolen!

Hva gjør vi?

Vi bistår i driften av alt IKT-utstyr.
Vi kurser lærerene etter din skoles behov.
Vi bistår i den strategiske planleggingen.
Vi har faste konsulenter på din skole.

Økonomiske fordeler

Gjennomsnittslønn for grunnskolelærere er 486 000.- (Kilde: utdanning.no) Inkludert alle sosiale utgifter vil skolens utgift til en lærerutdannet IKT-ansvarlig dermed bli ca. 680 000. Hvis læreren bruker 40 % av tiden på å drifte skolens IKT-utstyr vil skolen dermed ha en reel utgift til drift på 272 000,- (og en overarbeidet lærer!) Sannsynligvis tjener din IKT-ansvarlig betydelig mer. Her kan du se et eksempel på en person med fullt IKT-ansvar på en skole med 400 elever og 200 maskiner.

Lærer 40% Sagene Data Besparelse
272 000 kr 150 000 kr 122 000 kr

Sagene Data kan skoledrift. Vår erfaring basert på drift av 104 skoler (pr. 01.08.2018 har gitt oss en unik kompetanse. Vi har sett hva som fungerer i praksis på en skole – og hva som ikke fungerer. Vi kan gi råd som ikke bare er basert på tekniske løsninger, men også basert på hva som fungerer i praksis på en skole. Vi tilbyr god drift etter ditt behov og innenfor de økonomiske rammer skolen har. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud – det kan være bedre enn du tror!

KONTAKT OSS


Stian Krog | Daglig leder
stian@sagenedata.no
+47 913 30 121

Torger Yri | Faglig leder
torger@sagenedata.no
+47 928 19 607

Navn kan ikke stå tomt.
Skole kan ikke stå tomt.
Epost står tomt eller er i feil format.
Melding kan ikke så tomt.